11/05/20  Tin của trường  84
Trường TH B'Đạ - TT Lộc Thắng đã sẵn sàng chào đón HS trở lại trường vào ngày 4/5/2020. 
 25/04/16  Tin của trường  366
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học B'Đạ.